Start

Sortiment

Hitta hit

Peter Linder

TRädBLOggeN

Kurser m.m.

Träd i Alnarp

Form Grön

Alnarpsparken

Alltsedan skogens återintåg efter senaste istiden har Alnarp troligen varit mer eller mindre trädbevuxet. Än idag finns rester av denna i princip obrutna kontinuitet kvar som skogsridåer omfamnande den äldre delen av parken.

1658 blev Alnarp svenskt och har sedan varit kungsgård och landshövdingebostad.

1859 började man uppföra slottet på bilden ritat av Ferinand Meldahl och 1862 invigdes Alnarps lantbruksinstitutet med slottet som huvudbyggnad.

Idag är Alnarpsparken campusområde för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Alnarp) och slottet genomgick 2006-2007 en stor invändig renovering och anpassning till framtidens kontorsbehov.

Alnarpsparken är en stor sevärdhet året runt. Parken är alltid öppen och det är fri entré. Samlingen träd och buskar är idag (2010) Sveriges största till antalet taxa (ca 3300 st arter, varieteter och sorter).

 

Läs två artiklar om Alnarpsparken i Trädgårdsamatören

 

 

Eller köp boken Träd i Alnarp!